ירושה וצוואה

 

תיאור

 

כיצד עורכים צוואה?

 
צוואה נעשית באחד האופנים הבאים;

בכתב יד - נכתבת כולה בידי המצוה, נושאת תאריך בכתב ידו וחתומה על ידו.

בעדים - נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת בידי המצווה בפני שני עדים לאחר הצהרה של המצווה ואישור העדים.
בפני רשות - אמירת הצוואה בע"פ או הגשתה בכתב בפני שופט, רשם, בי"ד דתי או נוטריון. הצוואה תקרא בפני המצווה, נדרשת הצהרה של המצווה, חתימת הרשות, אישור הרשות.

בעל פה - אפשרית רק במקרה של אדם הרואה עצמו כנמצא אל מול פני המוות. הצוואה תעשה בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, יש לערוך זכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, תאריך והנסיבות. זכרון הדברים יירשם סמוך לעשית הצוואה בע"פ ע"י שני העדים ויופקד בידי הרשם לענייני ירושה. צוואה בע"פ בטלה לאחר חודש ימים אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.
 

מה עושים כשהמנוח/ה לא הותיר צוואה?

 
בהעדר צוואה פועלים בהתאם להוראות חוק הירושה הקובעות את רשימת היורשים (בהתאם לסיטואציות שונות); בן זוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.
 

כיצד ניתן לבטל צוואה?

 
צוואה שנערכה ע"י קטין, פסול דין ומי שהוא חסר אפשרות להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.
התחייבות לעשות צוואה או לשנותה אינה תקפה וגורמת לביטול הצוואה.
צוואה שנערכה תחת אונס, איום או השפעה בלתי הוגנת מתמשכת - בטלה.
טעות בצוואה, שלא ניתן לתקנה, תגרום לביטול החלק הנוגע לטעות זו.
צוואה לטובת מי שערך אותה או לקח חלק בעשיתה - בטלה.
צוואה חדשה דוחה מפניה צוואות קודמות, גם אם לא נאמר הדבר במפורש בצוואה.

 

פסיקה

 

העלאת טענה לחזקת שיתוף בידי יורש

 
נדחתה תביעת יורש להצהיר על שיתוף בנכסים בין הוריו
תמ"ש (ת"א) 21200-12-10 (ארז שני)

ירושה – חזקת שיתוף – העלאת טענה לשיתוף והוכחתה בידי יורש

לבני זוג שהיו נשואים כחמישים שנה נולדו בן ושלוש בנות. במותו של האב הוא הוריש את כל רכושו אך ורק לבן. מספר שנים לאחר מות האב הגיש הבן כנגד האם (אשר קודם לכן כבר הוכרזה כחסויה) תביעה למתן פסק דין הצהרתי ולפיו מכח חזקת השיתוף שייך מחצית מרכושה לאב המנוח ובפועל יש להעבירו לידי הבן כיורשו היחיד של האב.

בית המשפט קבע;

(א) חזקת השיתוף נועדה ליצור שוויון ואילו החלתה במקרה הנדון תיצור חוסר שוויון והעדפה של הבן.

(ב) כאשר האב המוריש ויתר על זכותו הנובעת מחזקת השיתוף יהווה הדבר כמגן בידו של המתנגד לחזקת השיתוף. בית המשפט קבע כי לאב המנוח היו שלל הזדמנויות לעמוד על זכותו שלפי חזקת השיתוף אך הוא שתק ומחל על זכותו.

(ג) חזקת השיתוף ניתנת לסתירה, ומאחר ובין ההורים שררה הפרדה רכושית לאורך יובל שנות נישואין, הרי שהדבר מעיד על כוונתם בהפרדה רכושית. בית המשפט הדגיש כי צוואת האב כללה ופירטה אך ורק רכוש שהיה רשום על שמו, ויש בכך לחזק את הטענה בדבר הפרדה רכושית וכי האב לא ראה ברכושה של האם כחלק מרכושו וממילא גם לא הוריש לה מרכושו.

(ד) השתהות המוריש בהגשת התביעה תומכת אף היא בדחייתה. בענייננו הגיש הבן את התביעה בשיהוי רב מאוד כאשר בינתיים אף הוכרזה האם כחסויה וגם מסיבה זו יש לדחות את תביעתו.

התביעה נדחתה והבן חויב לשלם למעלה מ 120,000 ₪ הוצאות לידי הנתבעות.

חלק מהנתבעות יוצגו בידי משרד עו"ד איתן ליפסקר

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן
 

מאמרים