ירושה וצוואה

פסיקה

ירושה

העלאת טענה לחזקת שיתוף בידי יורש

תמ"ש (ת"א) 21200-12-10 –פ. נ' פ. ואח' (ארז שני, 20.5.2012)

ירושה – חזקת שיתוף – העלאת טענה לשיתוף והוכחתה בידי יורש

נדחתה תביעת יורש להצהיר על שיתוף בנכסים בין הוריו

לבני זוג שהיו נשואים כחמישים שנה נולדו בן ושלוש בנות. במותו של האב הוא הוריש את כל רכושו אך ורק לבן. מספר שנים לאחר מות האב הגיש הבן כנגד האם (אשר קודם לכן כבר הוכרזה כחסויה) תביעה למתן פסק דין הצהרתי ולפיו מכח חזקת השיתוף שייך מחצית מרכושה לאב המנוח ובפועל יש להעבירו לידי הבן כיורשו היחיד של האב.

בית המשפט קבע;

(א) חזקת השיתוף נועדה ליצור שוויון ואילו החלתה במקרה הנדון תיצור חוסר שוויון והעדפה של הבן.

(ב) כאשר האב המוריש ויתר על זכותו הנובעת מחזקת השיתוף יהווה הדבר כמגן בידו של המתנגד לחזקת השיתוף. בית המשפט קבע כי לאב המנוח היו שלל הזדמנויות לעמוד על זכותו שלפי חזקת השיתוף אך הוא שתק ומחל על זכותו.

(ג) חזקת השיתוף ניתנת לסתירה, ומאחר ובין ההורים שררה הפרדה רכושית לאורך יובל שנות נישואין, הרי שהדבר מעיד על כוונתם בהפרדה רכושית. בית המשפט הדגיש כי צוואת האב כללה ופירטה אך ורק רכוש שהיה רשום על שמו, ויש בכך לחזק את הטענה בדבר הפרדה רכושית וכי האב לא ראה ברכושה של האם כחלק מרכושו וממילא גם לא הוריש לה מרכושו.

(ד) השתהות המוריש בהגשת התביעה תומכת אף היא בדחייתה. בענייננו הגיש הבן את התביעה בשיהוי רב מאוד כאשר בינתיים אף הוכרזה האם כחסויה וגם מסיבה זו יש לדחות את תביעתו.

התביעה נדחתה והבן חויב לשלם למעלה מ 120,000 ₪ הוצאות לידי הנתבעות.

חלק מהנתבעות יוצגו בידי משרד עו"ד איתן ליפסקר

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן

מאמרים